Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 7/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu z dnia 1r
czerwca 2017 roku w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach
20 -23 czerwca 2017r.
14.06.2017 więcej
Zarządzenie nr 6/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu z dnia 13
czerwca 2017 roku w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w
Helu w dniu 20 czerwca 2017 r.
13.06.2017 więcej
Zarządzenie nr 5/2017
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 5
kwietnia 2017 r.
23.05.2017 więcej