Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 4/2017
W sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 5
kwietnia 2017 roku.
31.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 3/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu z dnia 27
lutego 2017 roku w sprawie powołania Szkolnego Zespołu
Nadzorującego przebieg egzaminów maturalnych w roku szkolnym
2016/2017
27.02.2017 więcej
Zarządzenie 2/2017
W sprawie powołania Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg
egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017
09.02.2017 więcej
Zarządzenie 28/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 19
grudnia 2016 r.
13.12.2016 więcej
Zarządzenie 27/2016
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
12.10.2016 więcej
Zarządzenie 26/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 20
października 2016 r.
10.10.2016 więcej
Zarządzenie 25/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 27
września 2016 r.
22.09.2016 więcej
Zarządzenie 24/2016
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej ZSO w Helu w dniu 15
września 2016 r.
08.09.2016 więcej
Zarządzenie 18/A/2016
Zarządzenie 18/A/2016
22.06.2016 więcej
Zarządzenie 17/2016
Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Helu z dnia 16 czerwca 2016 roku
16.06.2016 więcej
12